Meet the Tutors / Cwrdd a'r Tiwtoriaid

Meet the Tutors / Cwrdd a'r Tiwtoriaid Elin Lloyd

Elin Lloyd

I am delighted to once again be organising the Trinity harp Festival. I look forward to hosting another exciting program of workshops, masterclasses, demonstrations and performances with some of Wales' most experienced harpists.

Mae gen i'r bleser unwaith eto, o drefnu Gŵyl Delynau y Drindod. Rwy'n edrych ymlaen i gynnal rhaglen gyffroes arall o weithdai, dosbarthiadau meistr, arddangosfeydd a pherfformiadau gyda rhai o delynorion mwyaf profiadol Cymru.


November 16th-17th / Tachwedd 16eg -17eg