Meet the Tutors / Cwrdd a'r Tiwtoriaid

Meet the Tutors / Cwrdd a'r Tiwtoriaid Llywelyn Ifan Jones

Llywelyn Ifan Jones

www.welsh-harpist.com/

Born in Aberaeron, Llywelyn studied the harp with Caryl Thomas at the Royal Welsh College of Music and Drama where he was the recipient of numerous awards including the Mansel Thomas Award, the Royal Welsh Fusiliers Award and on two occasions, the Daniel Emlyn Davies Award. In 2013 he was a recipient of one of the prestigious Lyon and Healy Awards, first prize winner at the Llangollen International Eisteddfod and the winner of the Pencerdd Gwalia Competition.

Llywelyn’s postgraduate studies in Cardiff were generously funded by the James Pantyfedwen Trust and in Autumn 2014 commenced his studies at the Universität Mozarteum in Salzburg with Stephen Fitzpatrick (Principal Harpist of the Staatskapelle Orchestra, Berlin).

As a member of the National Youth Orchestra of Wales, Llywelyn was chosen to perform with the BBC National Orchestra of Wales in the BBC Proms as part of their ‘side by side’ scheme and has performed with Sinfonia Cymru, the Cory Band and at the Ungdomssymfonikerne in Norway.

Llywelyn was selected to perform at the World Harp Congress in Vancouver and has also given solo performances in Vienna, Salzburg and Norway. He recently made his concerto debut, performing Mozart’s Concerto for Flute and Harp with Jemma Freestone at the Dora Stoutzker Hall in Cardiff.

In April 2014 Llywelyn was chosen for the late Yehudi Menuhin’s Live Music Now scheme both as a soloist and in a duo with the soprano Jessica Robinson with whom he performed as part of the ‘outreach programme’ at the Fishguard International Music Festival.

Wedi’i geni yn Aberaeron, astudiodd Llywelyn y delyn gyda Caryl Thomas yng Ngholeg Brenhinol Cerddoriaeth a Drama, lle buodd derbynnydd sawl gwobr gan gynnwys Gwobr Mansel Thomas, Gwobr y Royal Welsh Fusiliers ac ar ddau achlysur, Gwobr Daniel Emlyn Davies. Yn 2013 buodd un o dderbynwyr o’r gwobr mawreddog Lyon and Healy, fe enillodd wobr gyntaf yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen, a bu’n ennill cystadleuaeth Pencerdd Gwalia yn ogystal.

Cafodd ei astudiaethau ôl-raddedig eu hariannu’n hael gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ac yn 2014 dechreuodd ei astudiaethau yn Universität Mozarteum yn Salzburg gyda Stephen Fitzpatrick (Prif Delynor y Gerddorfa Staatskapelle, Berlin).

Fel aelod o Gerddorfa Ieuenctid Cymru, cafodd Llywelyn ei ddewis i berfformio gyda Cerddorfa BBC Cenedlaethol Cymru yn y BBC Proms fel rhan o’i cynllun ‘ochr wrth ochr’ ac wedi perfformio gyda Sinfonia Cymru, y Cory band ac yn yr Ungdomssymfonikerne yn Norwy.

Dewisiwyd Llywelyn i berfformio yng Nghyngres Bydol y Delyn yn Vancouver ac mae wedi hefyd rhoi perfformiadau unigol yn Vienna, Salzburg a Norwy. Yn ddiweddar gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf mewn concerto yn chwarae’r Concerto i Ffliwt a’r Delyn gan Mozart gyda Jemma Freestone yn Neuadd Dora Stoutzker yng Nghaerdydd.

Mis Ebill 2014 cafodd Llywelyn ei ddewis ar gyfer cynllun Live Music Now gan yr hwyr Yehudi Menuhin fel chwaraewr unigol ac mewn deuawd gyda’r soprano Jessica Robinson, gyda phwy y perfformiodd fel rhan o raglan ymestyn yn ystod Gwyl Cerddoriaeth Rhyngwladol Abergwaun.


November 16th-17th / Tachwedd 16eg -17eg