Meet the Tutors / Cwrdd a'r Tiwtoriaid

Meet the Tutors / Cwrdd a'r Tiwtoriaid Shelly Fairplay

Meinir Heulyn

meinirheulyn.com
alawmusic.com

Meinir Heulyn is one of Wales' most proficient and versatile harpists and is at the forefront of the Welsh harp scene. Having graduated from University College, Cardiff, she continued her studies at the Conservatorio di Musica ,Genova. She enjoyed thirty years as Principal Harpist for the Orchestra of Welsh National Orchestra where she performed internationally and recorded extensively with world renowned artists.

Meinir is a highly respected and dedicated teacher and until 2011 was Head of Harp Studies at the Royal Welsh College of Music and Drama. She is also co-founder of both Coleg Telyn Cymru and Telynau Morgannwg, two bodies which organize regular harp courses and harp related events.

Since 2002 she has been able to develop her solo career in international festivals. Her performances display superb musicianship and her passion for traditional music. She is a prolific arranger which inspired her and her husband to establish Alaw Music Publishing: www.alawmusic.com. She has published over thirty volumes of harp music, seventeen of these being volumes of Welsh traditional music. They are proving to be an invaluable addition to any harpist's library, taking Welsh culture all over the world.

Meinir Heulyn yw un o delynorion amlycaf a mwyaf amryddawn Cymru. Fe'i magwyd yng Ngheredigion ac mae ei gwreiddiau yn ddwfn yn nhraddodiadau Cymru. Wedi graddio o Goleg y Brifysgol, Caerdydd, aeth ymlaen i astudio'r delyn yn y Conservatorio di Musica Genova. Bu'n Brif Delynores Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru am ddeg mlynedd ar hugain gan berfformio'n rhyngwladol a recordio'n helaeth gydag artistiaid byd enwog.

Bu'n Bennaeth Adran y Delyn Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru tan 2011 ac fe'i cydnabyddir fel un o'n hathrawon mwyaf profiadol. Cydsefydlodd Coleg Telyn Cymru a Telynau Morgannwg, sydd √¢ chyrsiau sy'n denu myfyrwyr ac athrawon o bob cwr o'r byd.

O ganlyniad i'w gwaith gyda phobol ifanc, sefydlodd Alaw, sef cwmni cyhoeddi cerddoriaeth. Mae wedi cyhoeddi dros ddeg cyfrol ar hugain o gerddoriaeth telyn a nifer helaeth ohonynt yn drefniannau o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig. Fe'u defnyddir gan farchnad fyd eang ac yn wir y maent yn ychwanegiad gwerthfawr i unrhyw lyfrgell o gerddoriaeth telyn.


November 16th-17th / Tachwedd 16eg -17eg