Trinity Harp Festival 16-17th November 2013

Trinity Harp Festival 16-17th November 2013

Harpists from all over Wales will gather at the University of Wales Trinity Saint David Carmarthen for a weekend of workshops, lessons and master classes proudly supported by Telynau Teifi. Choose from a fantastic selection of tutors and sessions to suit your level and interests. Whether you are an adult looking for opportunity to play with others, a young student looking to refine your repertoire and technique, or would like to be the harpist in a band, the program has something for everybody.

University of Wales Trinity Saint David
Carmarthen Campus
Carmarthen
SA31 3EP


Bydd telynorion ar draws Cyrmru yn ymgynull ym Mrhifysgol Cymru y Driondod Dew Sant yng Nghaerfyrddin am benwythnos o weithdai, gwersi a dosbarthiadau meistr gyda chefnogaeth Telynau Teifi. Os ydych chi’n oedolyn yn edrych am gyfle i chwarae gydag eraill, yn myfyriwr ifanc sydd eisiau datblygu repertoire a thechneg, neu eisiau canur Delyn mewn band, dewisiwch o ddetholiad o diwtoriad a sesiynau i siwtio eich level a diddorbebau. Mae gan y rhaglen rhywbeth i bawb.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Caerfyrddin
SA31 3EP


Photos from last year's festival / Lluniau o'r ŵyl llynedd (By/Gan Helen Oaks Photography)

November 16th-17th / Tachwedd 16eg -17eg